Cocktail op huwelijksreis 

Shaken, not stirred.

8.00